O nás

Naša spoločnosť bola založená za účelom vykonávania realizačnej činnosti v oblasti vzdu­cho­tech­niky.


Našim hlavným cieľom je poskytovať služby hlavne v oblasti vetrania, klimatizácie, odvlhčovania a odlučovania.


Pre splnenie nášho cieľu bolo potrebné vybudovať nielen technický káder vlastných zamestnancov a externých pracovníkov, ale aj spolupracovať s pracovníkmi univerzít, výskumných a skúšobných ústavov, vyhľadávať špecialistov, skúsených odborníkov a prevádzkovateľov vzdu­chotech­ni­ckých zariadení.


Účelom našej realizačnej činnosti je vždy poskytnúť nášmu zákazníkovi to najlepšie riešenie, zohľadniť jeho finančné možnosti, aby vždy dostal plne funkčné zariadenie. Pri vykonávaní našej činnosti poskytujeme služby na vyššej úrovni a snažíme sa vyvarovať možným chybám.


Našim cieľom nie je získať zákazníka za každú cenu, snažíme sa vysvetliť správnosť nášho riešenia a ponúknuť len plne funkčné zariadenie. Nebojíme sa neúspechu u zákazníka či už z finančných dôvodov, alebo z nepochopenia, no rešpektujeme jeho výber v rámci konkurenčného boja. Aj prehry v konkurenčnom boji sa snažíme využiť pre rozvoj a napredovanie našej spo­lo­čno­sti.


Aby naša snaha bola úspešná, budujeme kolektív mladých, odborne zdatných ľudí na základe vzájomnej úcty a porozumenia. Vytváraním možnosti sebarealizácie umožňujeme našim pracovníkom odborný rast a vytvorenie rešpektu u odborníkov v našej oblasti, ako aj úspechy u našich zákazníkov. Výsledkom je, že náš zákazník získa komfortné, energeticky najvýhodnejšie zariadenie s využitím obnoviteľných energetických zdrojov pre ochranu životného prostredia.


Naše riešenia predstavujú vždy záruku vytvorenia zdravotne nezávadného, ideálneho prostredia.

Scroll to Top