Kontakt

Sídlo spoločnosti

KLT, spol. s r. o.
Mikovíniho 20/9402
917 01 Trnava

Sídlo spoločnosti

KLT, spol. s r. o.
Mikovíniho 20/9402
917 01 Trnava

IČO: 36247031
DIČ: 2020166742
IČ DPH: SK2020166742
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13202/T

vedenie spoločnosti

Ľubomíra Lukačovičová
Mobil: +421 905 409 402
E-mail: klt@klt.sk

Technická príprava
a projektovanie

Ing. Lucia Hinerová
Mobil: +421 949 576 480
E-mail: lucia@klt.sk

Realizácia stavieb

Ľuboš Lukačovič
Mobil: +421 907 216 310
E-mail: lubos@klt.sk

Ekonomické
oddelenie

Oľga Lukačovičová
Mobil: +421 908 805 680
E-mail: olga@klt.sk
Scroll to Top