Váš partner pre vzduchotechniku

O nás | Referencie | Kontakt |   

Referencie:

      
 • Bleckman, Veľké Leváre (výroba vyhrievacích telies) - vzduchotechnika

 • Polyfunkčný dom, Františkánska ul., Trnava - podzemné garáže, sociálne zariadenia - vzduchotechnika

 • Sachs, Trnava (výroba a montáž meničov) - vzduchotechnika, klimatizácia kancelárií

 • Liptovská mliekáreň, Liptovský Mikuláš - vzduchotechnika, klimatizácia

 • Autosalón Volkswagen, Audi, Trnava - vzduchotechnika

 • Swedwood, Malacky - vzduchotechnika

 • Rekonštrukcia a dostavba kaštieľa, Jaslovské Bohunice - vzduchotechnika plavárne

 • Reštaurácia pokrok, Bratislava - klimatizácia kasína

 • Polyfunkčný dom, Malacky - klimatizácia

 • Trnavský cukrovar - klimatizácia skladu cukru

 • Úrad práce Trnava - klimatizácia

 • Fűle Šamorín (reštaurácia) - vzduchotechnika

 • Senická mliekáreň - vzduchotechnika

 • Barbot Slovakia, Brezno (pizzeria) - vzduchotechnika

 • Správa mestského majetku Trnava - klimatizácia

 • Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava - vzduchotechnika plavárne

 • Mliekáreň Nové Mesto nad Váhom - vzduchotechnika

 • Golf-centrum, predajňa Danubia Bratislava - vetranie a klimatizácia

 • Krajský úrad Trnava - klimatizácia kancelárií

 • Apollo Business Center, predajňa Sony Center Bratislava - vetranie a klimatizácia

 • Shopping Park Soravia, predajňa NAY, Bratislava - vetranie a klimatizácia

 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, LD Veľká Fatra - vetranie a klimatizácia

 • Menzolit Fibron, Sládkovičovo - vetranie výrobnej haly, vetranie lakovne, klimatizácia

 • Polus City Center, predajňa Sony - vetranie a klimatizácia

 • Sladovne Trnava - vetranie kaviarne a sociálnych zariadení

 • Rekonštrukcia krytej plavárne Štúrovo

 • Arkádia, Trnava - vetranie a klimatizácia

 • I.D.C HOLDING Sereď - klimatizácia výrobných hál

 • ŽOS Trnava - vetranie výrobnej haly

 

©2009, KLT, spol. s r.o.