Váš partner pre vzduchotechniku

O nás | Referencie | Kontakt |   

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.2001. Zakladateľmi boli technici – projektanti v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie. Deň zápisu do Obch.registra Okresného súdu Trnava je 17.12.2001 pod obchodným názvom STREAM TT, spol. s r.o. Dňom 01.04.2004 bol obchodný názov spoločnosti zmenený na KLT, spol. s r.o.

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je dodávka a montáž vetracích a klimatizačných zariadení a ich príslušenstiev do konkrétných stavebných objektov. Ďalej vykonávame poradenskú činnosť v oblasti vetracej techniky. Ku všetkým uvedeným činnostiam poskytujeme taktiež vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie.

      

Ďalšou oblasťou, v ktorej spoločnosť ponúka svoje služby je práškovanie. Pre tieto účely spoločnosť vlastní modernú práškovaciu linku.

      
 

©2009, KLT, spol. s r.o.